Chính sách bảo hành của 511Tactical

0
1755

BẢO HÀNH CHUNG
Cập nhật ngày 26/11/11
(không bao gồm một số sản phẩm nhất định – xem các bảo hành khác bên dưới)

PHẠM VI BẢO HÀNH

5.11, Inc. (“5.11”) đảm bảo mỗi sản phẩm được bán bởi 5.11 hoặc đại lý ủy quyền (“Sản phẩm”) không có lỗi về vật liệu hoặc gia công miễn là bạn sở hữu Sản phẩm hoặc trong khoảng thời gian tối đa được cho phép bởi pháp luật của khu vực tài phán của bạn.

LOẠI TRỪ BẢO HÀNH

Không bao gồm trong phạm vi bảo hành theo bảo hành này là:

 • Các sản phẩm được mua không từ 5.11 hoặc không từ đại lý ủy quyền 5.11.
 • Thiệt hại do lạm dụng hoặc sử dụng sai.
 • Thiệt hại do hao mòn kéo dài.
 • Thiệt hại do giả mạo hoặc khách hàng tự ý sử đổi.
 • Thiệt hại do tiếp xúc với một chất ăn mòn.
 • Các thiệt hại do hậu quả thiên tai, tai nạn ngẫu nhiên, hỏng hóc gián tiếp, sử dụng lạm dụng.
 • Chính sách hành này là bảo hành độc quyền được cung cấp bởi 5.11 liên quan đến Sản phẩm và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, 5.11 từ chối tất cả các bảo hành khác hoặc diễn giải bảo hành theo ngụ ý khác.

NHỮNG GÌ BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ TRẢ LẠI SẢN PHẨM

Mang Sản phẩm đến cửa hàng nơi sản phẩm đã mua HOẶC gọi 5.11 để nhận một con Số ủy quyền hoàn trả gọi là (“RA #”).

Để có được RA #, vui lòng thực hiện các bước sau:

 • gọi cho chúng tôi theo số 1-866-451-1726;
 • cho chúng tôi biết bạn đang gửi lại cái gì;
 • cho chúng tôi biết TẠI SAO bạn đang gửi lại; và
 • ghi lại RA # và chi tiết để bạn tham khảo trong tương lai.

Để gửi Sản phẩm trở lại 5.11, vui lòng thực hiện các bước sau:

 • Gửi kèm một bản sao bằng chứng hóa đơn mua hàng;
 • Kèm một mô tả ngắn gọn về vấn đề;
 • Con số RA #;
 • Đánh dấu hoặc xác định lỗi bằng một miếng băng dính (nếu có);
 • In con số RA # rõ ràng ở bên ngoài hộp; và
 • Vận chuyển Sản phẩm đến địa chỉ sau:
  Công ty 5.11
  3201 N. Airport Way
  Manteca, CA 95336

Người nhận: Warranty Department – Bộ phận bảo hành (RA #_____________)
Vui lòng gửi trả trước và bảo hiểm (5.11 không chịu trách nhiệm đối với Sản phẩm trong quá trình vận chuyển từ khách hàng đến Phòng Bảo hành của chúng tôi và phí vận chuyển sẽ không được hoàn trả).

Nếu 5.11 xác định rằng Sản phẩm bị lỗi, 5.11 sẽ thay thế Sản phẩm hoặc sửa chữa Sản phẩm. Tất cả các quyết định được đưa ra bởi 5.11 sẽ nằm trong quyền quyết định của 5.11 và sẽ đó là quyết định cuối cùng.

Tất cả hàng hoàn của 5.11 tại Hoa Kỳ sẽ được gửi bằng đường bộ; lô hàng được trả lại cho một P.O. Sản phẩm sẽ được đặt trọng US.Mail. Tất cả hàng hoàn cho khách hàng quốc tế sẽ được gửi bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn (standard shipping).

LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Bảo hành của chúng tôi cũng cho bạn các quyền pháp lý cụ thể tùy theo từng tiểu bang ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia quốc gia bạn sinh sống.