Lịch sử pin sạc Eneloop 2005-2017

Ra đời năm 2005, Eneloop là một sản phẩm vượt trội của Sanyo. Trải qua 12 năm thăng trầm, tới thời điểm này, sau khi Sanyo đã bị Panasonic mua lại, Eneloop vẫn là thương hiệu chủ lực hàng đầu của hãng điện tử Panasonic. The “eneloop” name was based on the concept of recycling energy. … Đọc tiếp Lịch sử pin sạc Eneloop 2005-2017