Câu chuyện về bốn hãng đèn pin Fenix, Olight, Nitecore, FourSevens

Một số link tham khảo Thăm nhà máy Fenix Olight 10 năm 1 chặng đường Làm đèn pin có khó? (đợi cập nhật) Olight Office Tour (GoingGear) Olight Testing Facility Tour (GoingGear) Sự tự tin khi bán mặt hàng tốt rất quan trọng Trong những mặt hàng EDC mình kinh doanh, có sự góp mặt của … Đọc tiếp Câu chuyện về bốn hãng đèn pin Fenix, Olight, Nitecore, FourSevens